Tổng hợp code trị giá 2 TR và hướng dẫn nhập code

Tình Trạng Mã Code Quà
Hạn 28/02 thang2vuive 200 Tọa kỵ chúc phúc sách, 200.000 Kim Cương, 10 quà thuộc tính đan
Còn hạn fanmemnon Danh hiệu Fan Mềm
Còn hạn idoltoptop Danh hiệu idol top top
Còn hạn vip666 1.000.000 Kim cương, 10.000.000 Kim Tệ
Còn hạn vip888 10* x2 Kinh nghiệm Dược Thủy
Còn hạn svip666 Rương đồ 7 giai đỏ, Goblin dây chuyền
Còn hạn tvtichcuc 1.000.000 Kim cương, 10.000.000 Kim Tệ
Còn hạn likedaobadao 1.000.000 Kim cương, 10.000.000 Kim Tệ
Còn hạn fanchanchinh 1.000.000 Kim cương, 10.000.000 Kim Tệ
Còn hạn likesapfanpage 1.000.000 Kim cương, 10.000.000 Kim Tệ
Còn hạn chienthanlikedao 1.000.000 Kim cương, 10.000.000 Kim Tệ
Còn hạn fanmem999 100*Huy chương bạc, 1.000.000 Kim cương
Còn hạn dancuchan 5* Hộp đan cực hạn
Còn hạn thoitrangtanthu Thời trang Hoàng Kim Chiến Giáp
Riêng Server 1 chaos1kheuoc 1 vé nạp 100.000 VNĐ
Riêng Server 2 chaos2kheuoc 1 vé nạp 100.000 VNĐ
Riêng Server 3 chaos3kheuoc 1 vé nạp 100.000 VNĐ
Riêng Server 4 chaos4kheuoc 1 vé nạp 100.000 VNĐ
Riêng Server 5 chaos5kheuoc 1 vé nạp 100.000 VNĐ
Riêng Server 6 chaos6kheuoc 1 vé nạp 100.000 VNĐ
  • Lưu ý
  • Code nhập tại mục phúc lợi, chạy nv chính tầm 5P sẽ mở phúc lợi

    Code hàng ngày sẽ có hạn sử dụng vì vậy hãy lưu ý sử dụng sớm nhé

Về đầu trang